เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา รวมกระเช้าฟานซิปัน – พักซาปา 4 ดาว

ZGHAN-2404VJ