จางเจียเจี้ย เที่ยวเขาอวตาร เที่ยวเขาเทียนเหมินซาน หยีชาง ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง 6 วัน 5 คืน **เที่ยวเต็มสุขไม่เข้าร้าน