เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง นั่งรถไฟความเร็วสูงV.2 6D 5N